Renovatie & inrichting sanitaire ruimtes in bedrijven

Als werkgever ben je verplicht om de nodige sanitaire voorzieningen voor je personeel te treffen. Denk aan voldoende toiletten, wastafels en indien van toepassing kleedruimtes en douches. Lees hier aan welke eisen de sanitaire ruimtes in bedrijfsomgevingen zoal aan moeten voldoen en waar bij renovatie van het sanitair rekening mee moet worden gehouden.

Sanitaire ruimtes afgescheiden van de werkplek

De verschillende sanitaire ruimtes, zoals kleedkamer, douche en toilet moeten volledig afgescheiden zijn van de werkplek. De lokalen voor mannelijk personeel moeten gescheiden zijn van die van vrouwelijk personeel en tevens moeten ze afgesloten kunnen worden.

Kleedkamer: welke voorzieningen?

In een bedrijf waar de werknemers van kleding moeten wisselen dient een kleedruimte aanwezig te zijn uitgerust. Deze moet ingericht zijn met individuele afsluitbare kledingkasten, óf een standaard kapstok met kledinghaak en een apart vak waarin losse spullen kunnen worden gelegd. Werknemers die vuil werk verrichten of in contact komen met gevaarlijke stoffen moeten kunnen beschikken over twee afzonderlijke kledingkasten. Eén voor de werkkleding en één voor persoonlijke kleding.

Wastafels in een bedrijfsomgeving

Werknemers die door de aard van het werk de handen moeten reinigen, moeten de beschikking hebben over een wastafel. De werkgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende wastafels en moet tevens zorgen voor voldoende toiletartikelen en indien nodig speciale reinigingsproducten. Over het algemeen geldt dat er per vijf werknemers die gelijktijdig hun arbeidstijd beëindigen er minstens één kraan aanwezig moet zijn. In sommige risicovolle omstandigheden gelden er strengere eisen en moet er één kraan per drie werknemers beschikbaar zijn.

Wanneer is een douche in een bedrijf verplicht?

Douches in een bedrijfsomgeving zijn verplicht in omgevingen waar:

 • Werknemers sterk bevuilend werk verrichten
 • Er sprake is van blootstelling aan hitte
 • De werknemers blootgesteld worden aan gevaarlijke chemische of biologische stoffen
 • Per zes werknemers (die gelijktijdig klaar zijn met werken) moet er minimaal één douche aanwezig zijn.

Hoeveel toiletten verplicht in een bedrijf?

Werknemers moeten zich vrij naar het toilet kunnen begeven. Deze moet zich zo dicht mogelijk bij de werkpost, kleedkamer of douche bevinden. De toiletten voor mannelijke werknemers moeten gescheiden zijn van die van vrouwelijke werknemers. Over het algemeen geldt de eis: minimaal één individuele wc per 15 werknemers (die gelijktijdig werkzaam zijn) tezamen met minimaal één wastafel per vier wc’s of urinoirs. De individuele wc’s voor mannen mogen ook vervangen worden door urinoirs. In dat geval geldt: één individuele wc op 25 werknemers.

Renovatie sanitair in bedrijven en industrieën: aandachtspunten

Bij renovatie van bestaande sanitaire ruimtes in bedrijfsomgevingen gelden een aantal aandachtspunten:

 • Goede planning
  Tijdens de renovatiewerkzaamheden kunnen werknemers geen gebruik maken van het sanitair. Hen moet een alternatief worden geboden (in de vorm van een tijdelijke voorziening). Door een strakke tijdsplanning kan overlast zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • Hygiëne
  Bij renovatie van het sanitair moet speciale aandacht uitgaan naar beschadigde vloeren, kitranden en andere plaatsen waar vocht en vuil zich makkelijk kan ophopen (wat uiterst nadelig is voor de hygiëne in een sanitaire ruimte)
 • Ecologie
  Bij het vervangen van kraanwerk is het verstandig om daar waar mogelijk waterbesparend sanitair te installeren. Jaarlijks zijn hiermee grote hoeveelheden water te besparen. Niet altijd goed voor het milieu, maar ook uit kostenoverweging zeer interessant.

Gratis opmeting + plan + offerte

Sanitaire ruimte inrichten / renoveren? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte