Complete badkamer renoveren

Een badkamerrenovatie voert men niet zomaar willekeurig uit maar wel volgens een wel doordachte procedure. Hoe verloopt de werkwijze van een complete badkamerrenovatie?

Nadat je je checklist hebt opgemaakt en je door de offerte-procedure heen bent zal een geschikte badkamerspecialist overgaan tot de uit te voeren badkamerwerken volgens een weldoordacht procedé. Onderstaand voorbeeld geeft de werkzaamheden weer van een totale badkamerrenovatie. Het kan ook zijn dat er enkel een bad vervangen dient te worden door een inloopdouche of dat enkel de badkamermeubelen vervangen dienen te worden.

Voorbereidende werken

Weet dat gedurende de badkamerwerken de badkamer onbruikbaar is. Een normale badkamerrenovatie duurt ongeveer tussen 5-14 dagen. Naar het toilet gaan of zich douchen / baden in de badkamer is tijdelijk niet mogelijk.

Voorzie hiervoor een alternatief, huur tijdelijk een douchecontainer of ga je tijdelijk bij buren / vrienden of familie wassen / verfrissen.

Vooraleer men overgaat tot het uitbreken van de badkamer zal men een aantal voorbereidingen treffen. Bij een totale afbraak van een badkamer zal men overgaan tot het volledig strippen van de ruimte. Alle afval van de badkamer zal in een puincontainer geplaatst worden. Bevindt de oude badkamer zich op de eerste verdieping dan is het installeren van een stortkoker of valpijp een must. Bevindt de container zich aan de straatzijde op de rijbaan / fietspad / voetpad, dan kan het zijn dat er gedurende de werken een vergunning dient aangevraagd te worden.

Bij het renoveren van een badkamer komen tal van elektrische bouwgereedschappen aan te pas, denk maar aan een elektrische boormachines, pneumatische beitel, breekhamers, slijpmachines... voorzie daarom een werkende elektrische aansluiting. Zorg ook voor voldoende verlichting tijdens de werken.

Kan je de wateraansluiting van het oude bad, wc, douche... niet individueel afsluiten, dan dien je de hoofdwaterkraan af te sluiten om lekkages te voorkomen.

Het badkamerplan & schema's

Vooraleer het strippen begint dient een plan van de badkamer opgemaakt te worden. Het plan omvat het plan van de elektrische installatie / schema ( stopcontacten / lichtpunten / schakelaars... ), de aan- en afvoeren van het sanitair water en de plaatsing van de verluchting en verwarming. Ook eventuele te slopen muren en niet te plaatsen scheidingswanden worden op het plan aangeduid.

Badkamer strippen

Aan de hand van het ontwerp en bijhorend plan zal men starten met het strippen van de oude badkamer. Het strippen omvat het uitbreken van oude badkamermeubelen, spiegels en badkamerelementen zoals een oud bad met eventuele bekleding, douche, wc... Belangrijk is dat alle aan- en afvoeren goed afgesloten worden. Vervolgens zullen alle oude wandtegels en vloertegels met een pneumatische beitel verwijderd worden zodoende de wanden en vloeren volledig kaal staan. Alle loszittende delen van de muren moeten losgemaakt worden en verwijderd worden. Eventuele vochtproblemen in de binnen- en buitenmuren zoals opstijgend vocht dienen eerst behandeld te worden.

Plaatsing van voorzetwanden en scheidingsmuren

Indien je met niet-geïsoleerde buitenmuren zit, is het aangeraden om de buitenmuur langs binnen te isoleren en te werken met geïsoleerde voorzetwanden. Dergelijke wanden worden voor de bestaande muur geplaatst en kunnen bestaan uit een nieuwe bouwblokken ( cellenbeton ) of uit een kader van stijlen en liggers afgewerkt met gyprocplaten. Voorzetwanden worden al dan niet opgevuld met isolatieplaten / matten. Omdat er een nieuwe badkamerwand wordt geplaatst is het niet altijd nodig om de oude muurbekleding zoals tegels te verwijderen.

Vernieuwen/aanpassen van de aan- en afvoerleidingen

Nadat de badkamervloer is opengebroken, kan men aan de hand van het uitvoeringsplan, de aan- en afvoeren gedeeltelijk vernieuwen of volledig nieuw plaatsen. Aan- en afvoerleidingen in goede staat kunnen in principe hergebruikt worden. Voor de aanvoer van warm en koud water zal men de benodigde nieuwe flexibles plaatsen voor de aansluiting van het bad, douche, wastafel, toilet, bidet en verwarming.... Alle oude waterafvoeren worden uitgebroken, opnieuw geplaatst en aangesloten op de hoofdafvoer. De afvoer van het toilet wordt steeds gescheiden van de gewone afvoer.

Aanpassen elektriciteit

Een oude elektrische installatie die niet meer voldoet wordt het best vervangen. Alle oude elektrische kabels, stopcontacten en lichtpunten worden uitgebroken en vervangen door een nieuwe elektrische installatie dewelke voldoet volgens het AREI. Een vochtige ruimte zoals de badkamer wordt ingedeeld in een aantal zogenaamde “volumes of zones” waarin al dan wel of niet bepaalde elektrische onderdelen geplaatst mogen worden. Nieuwe sleuven worden in de badkamermuren geslepen en worden voorzien van nieuwe bekabeling, stopcontacten, lichtpunten en schakelaars...

Bezettingswerken

Vervolgens gaat men waar nodig alle bezettingswerken zoals pleisterwerken of cementeringswerken uitvoeren. De bedoeling is dat alle elektrische leidingen, wateraansluitingen weggestoken worden en dat oneffen muren of scheidingswanden terug mooi glad worden om afgewerkt te worden. Natte ruimtes zoals douchewanden of plaatsen rondom een bad worden uitgecementeerd om later te voorzien van wandtegels.

Chape en vloerwerken

Vervolgens gaat men over tot het plaatsen van een cementchape om alle aan- en afvoerleidingen, elektrische bekabeling weg te werken. De chape vormt de basis voor de badkamervloer voor het plaatsen van de vloerafwerking of vloerbekleding in bijvoorbeeld keramische tegels, steentapijt, kurk, gietvloer... De vloerverwarming kan op de chape geplaatst worden. Indien nodig zal men de benodigde vloerisolatie voorzien. Werkt men met een ingewerkte inloopdouche, dan wordt de douchebak voor het vloeren ingewerkt.

Bezettingswerken wanden

Om de badkamermuren mooi af te werken gaat men over tot het plaatsen van de wandbekleding waar nodig. Alle wanden, voorzetwanden en scheidingswanden kunnen bezet worden. Sommige badkamers worden volledig van tegels voorzien, andere enkel op plaatsen waar er spatwater aan te pas komt, denk maar aan wandtegels in de inloopdouche, rondom het ligbad en de wastafel. Voor de afwerking kan men kiezen voor keramische tegels, natuursteen, mozaïek...  Een douchebak wordt het best geplaatst voor het betegelen van de wand.

Plaatsing verlaagd plafond

Wordt het plafond van de badkamer niet voorzien van bepleistering, dan kan je opteren om een verlaagd plafond te plaatsen. Een verlaagd plafond is ideaal om een verluchtingskanaal in te voorzien. Alle lichtpunten worden in het verlaagd plafond geplaatst en aangesloten op het elektriciteitsnet. Vervolgens kan het verlaagd plafond afgewerkt worden met gyprocplaten, plafondtegels, planchetten of PVC sidings.

Afwerking van de badkamer

Als laatste gaat men over tot de afwerking van de badkamer. Alle badkamermeubelen zoals de wastafel en kolomkasten worden geplaatst en aangesloten op de water aan- en afvoeren. Douche- en badschermen worden gemonteerd. Alle schilderwerken worden uitgevoerd. Alle stopcontacten en lichtschakelaars worden aangesloten en afgewerkt. De verlichting wordt geplaatst en getest en de badkamer wordt voorzien van alle badkameraccessoires. Ook worden de verwarmingselementen geplaatst. Als laatste wordt de raamdecoratie geplaatst.

Als laatste wordt alles getest. Werken alle kranen, is er stromend koud en warm water, zit er voldoende druk op de waterleiding? Loopt alles goed weg? Werkt de badkamerverluchting goed? Werken alle lichtpunten? Werkt de badkamerverwarming? Als laatste dient ook de elektrische keuring plaats te vinden.

Gratis opmeting + plan + offerte

Badkamer laten renoveren? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte