Premies & subsidies 2022

Ook in 2020 zijn er premies en subsidies te verkrijgen voor het aanpassen, verbeteren en renoveren van sanitaire ruimtes.

Vlaamse renovatiepremie

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:

  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer 
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • een tweede badkamer of toilet
 • de betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de kostprijs van de werken (excl. BTW). Voor de technische installaties is het investeringsbedrag waarop de premie berekend wordt, beperkt tot:

 • centrale verwarming: 7.500 euro (excl. BTW)
 • elektrische installaties: 3.750 euro (exl. BTW)
 • sanitaire installaties: 3.750 euro (excl. BTW)

De totale renovatiepremie kan nooit meer dan 10.000 euro bedragen voor alle categorieën samen.

Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken. 

Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken:

Technische installaties en hulpmiddelen

 • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste;
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;

Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per onderdeel is nooit hoger 1.250 euro.

Lees meer

Vlaamse verbeteringspremie

Je kan in sommige gemeentes genieten van de verbeteringspremie voor de "Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie". In geval van:

 • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en één of twee wastafels. Een tweede badkamer is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • de vernieuwing van het toilet of de installatie van een toilet als dat nog niet aanwezig was in de woning. Een tweede toilet is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • samen met de bovenstaande werkzaamheden aan badkamer of toilet, komen ook kosten in aanmerking voor leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer en de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet. Leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water kunnen hier eveneens in aanmerking genomen worden, net zoals de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in de badkamer en het toilet.

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet u facturenkunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

 • sanitaire installatie: 750 euro
 • elektrische installatie: 750 euro
 • behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro

Lees meer

Totaalrenovatiebonus netwerkbeheerder

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus.Als u minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus zal zijn. Onder de investeringen vallen:

Voor een eengezinswoning, ontvang je een totaalrenovatiebonus van 1.250 euro voor 3 investeringen. Voor een appartement is dat 625 euro.

Lees meer

Gratis opmeting + plan + offerte

Badkamer laten renoveren? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte